В базата ни за апретурна обработка предлагаме следните услуги:

  • Багрене
  • Трансфериране на каландър
  • Кардиране
  • Дигитален реактивен печат
  • Коригиране на свиваемости
  • Омекотяване и обработки с различни апрети
  • Шмиргелене