Плетачната ни база е разположена в село Узунджово - 8 км. северно от Гр. Хасково. Базата е с обща покрита площ 6000 кв.м., разполага с 58 кръглоплетачни машини за двулицеви и еднолицеви плетки, с възможност за плетене с еластомерни влакна. Производството е оборудвано с вътрешна система за пълен контрол на качеството от суровини до готова продукция. Фирмата ни е директен вносител на суровини от световно доказани производители от Индия, Индонезия, Египет и други.

Машинния парк включва:

1. Еднолицеви машини за платове на чувал и отворени платове - Е20, Е24, Е28 с възможности за производство на:

  • Сингъл Джърси с площна маса от 60 до 320 гр./кв.м.
  • Пике единично и двойно с площна маса от 130 до 280 гр./кв.м.
  • Вати, двунишкови и тринишкови с площна маса от 180 до 400 гр./кв.м.
  • Специализирани еднолицеви плетки

2. Двулицеви машини Е16, Е18, Е20, Е22, Е24, Е28 с възможности за производство на:

  • Интерлок с площна маса от 80 до 280 гр./кв.м.
  • Рип, 1/1, 2/1 и 2/2 с площна маса от 140 до 380 гр./кв.м.
  • Пикета
  • Специализирани интерлокови, рипови и 8-локови плетки

3. Мавшини за производство на РИП с малък цолаж - 12",13",14",15" и 17" E18

Използваните материали са памук, вълна, вискоза, полиестер, полиамид, еластомерни влакна и смеси.